Lucanus 8:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
37.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (1). Vitgul lövängsmal Heinemannia festivella
40.  Henriksson, B. Citrongul kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis i Blekinge
46.  Ljungberg, H. Mitt intresse för TYSKA BÖCKER FRÅN 1945
49.  Franc, N. Läppstekeln på Öland 2003
52.  Lindström, H. Från en nybörjares horisont
54.  Gertsson, C-A. Ny lokal för mjöllusen Siphoninus immaculatus på Öland
55.  SydOstBaggen – mörk cylinderbock Oberea linearis (Linnaeus)
56.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
58.  Saxat ur Barometern. Fridlyst ekoxe drog blickarna till sig
60.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material