Lucanus 10:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsåret 2004
20.  Wanntorp, H-E. & Fägerström, C. Spetsviveln Apion carduorum på vägtistel
23.  Lindeborg, M. Mitt intresse för FJÄRILAR (5) eller Har jag gjort bort mig nu igen?
28.  Andersson, B. Vetenskaplig inventering av insekter (Tidningsklipp)
30.  Jansson, R. Videfuks Nymphalis xanthomelas funnen i Småland
32.  Nya fjärilsnamn – Av kommittén för svenska djurnamn
35.  Eaton, E. Varning i baren!
36.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (4). Alvarmalörtögonlappmal Bucculatrix laciniatella
38.  Weidow, B. Fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus funnen på Öland
40.  SydOstBaggen – Vitprickig änger Attagenus punctatus (Scopoli)