Lucanus 10:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
41.  Wickman, P-O. Naturens nycker
44.  Bengtsson, B-Å. Nu har den anlänt till Öland – såpnejliksäckmalen!
45.  Strip: I bikupan
46.  Henriksson, B. Bivargs-notis
48.  Karlsson, R. Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) i Stenberga socken, Småland
52.  Fägerström, C. Skalbaggsfaunan i ett öländskt aspområde
56.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (5). Äkta malörtskottvecklare Cochylimorpha woliniana
58.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (5)
65.  Nodmar, O. Tistelbock Agapanthia villosoviridescens – långhorning från Blekinge
65.  SydOstBaggen – Colydium elongatum (Fabricius)
66.  Jansson, R. Fjärilmigration – en upplevelse
68.  Andersson, B. Webbsidor – GBIF & Svårbestämda skalbaggar