Lucanus 11:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 2005
15.  Andersson, B. Webbsida – Knäppare
16.  Fägerström, C. Två spindlar på spridning
17.  FaunaVäkteri i FSOEs regi
18.  FSOEs program – Sommaren och hösten 2006
19.  Red. Innehållsregister Lucanus 1996 – 2005
26.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (6). Ofållad snedbandvecklare Clepsis neglectana
28.  Nylander, U. Iakttagelser och tankar vid en terrass – Sandknutstekeln
30.  Saxat Aftonbladet. Tränade steklar kan ersätta sökhundar
31.  SydOstBaggen – Nyckelpigan Calvia decemguttata (Linnaeus)
32.  Annons Naturskåpet