Lucanus 12:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2006
17.  Kronblad, W. Medelhavsfruktfluga Ceratitis capitata (Wiedemann) – en fluga att se upp med!
18.  Lindelöw, Å. Mitt intresse för VEDSKALBAGGAR
20.  Nodmar, O. FSOEs jubileumsexkursion i Blekinge
22.  Bengtsson, B. Å. Öländska småfjärilar (7). Mindre kornellmal Antispila treitschkiella
24.  SydOstBaggen – Svartoxe Ceruchus chrysomelinus
25.  Andersson, B. Carl von Linné – en ryktbar händelse 1741
26.  FSOE – Program 2007
28.  Andersson, B. Uttal av vetenskapliga namn
31.  Nyttiga insekter – Ansiktslyftning
32.  Annons Naturskåpet