Lucanus 12:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Bengtsson, B.Å. Något om upptäckten av gråbosnyltmalen Leucospilapteryx omisella i Kalmar län
36.  Henriksson, B. På höfjärils-jakt i Inkas riken
38.  SydOstBaggen – Trubbknäppare, Drapetes mordelloides
39.  Fägerström, C. Båda Typhaea-arterna på Öland
41.  Karlsson, R. Fjärilsfaunan i Vetlanda Kommun (Dagaktiva storfjärilar – Macrolepidoptera)
54.  UFB. Atlasbagge, Chalcosoma atlas
55.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (7)
60.  Geijer, J. Nya landskapsfynd samt rödlistade och sällsynta skalbaggar från SydOst 2007
63.  Nylander, U. Mitt intresse för skalbaggar – minnen och funderingar
68.  Annons Naturskåpet