Lucanus 15:2

Innehåll:
29.  Bartsch, H. Blomflugor – skåda, fota eller samla?
35.  Kronblad, W. Cylindrinotus laevioctostriatus (Goeze, 1777) [Coleoptera: Tenebrionidae] – population i sydöstra Småland
36.  Rigbäck, L. Trollsländenytt
37.  Annons Naturskåpet
38.  Gustafsson, G., Möllersten, C. & Rigbäck, L. Trollsländeexkursion Högsmossen
39.  FSOE – Medlemsmatrikel 2010
47.  Markägare fick pris för sandhed
48.  Andersson, B., Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (10)
52.  Annons Kurs i Naturvårdsbränning
53.  Annons Entomologisk Tidskrift
53.  SydOstBaggen – Oligomerus brunneus
54.  Kronobergs Insektsförening – Kalendarium vår/försommar 2011
56.  FSOE – Programmet våren 2011