Lucanus 16:1

Innehåll:
1.  Brattström, A. & Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2010
14.  Kronblad, W. Återfynd av långvingad smalkantskinnbagge Liorhyssus hyalinus (Fabricius) [Hem. Rhopalidae] – i Småland
15.  SydOstBaggen – Nanomimus circumscriptus
16.  Andersson, B. Webbsida om skalbaggar
17.  Andersson, B. Limonius minutus (L.) och Trixagus duvalii (Bonv.) – två svenska skalbaggar som fått nya namn
20.  Ögonbesvär kan vara larver
21.  Rapport
22.  Recension Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs
23.  Recension Sköra Vingar
24.  Recension Sälg livets viktigaste frukost
25.  Recension Sveriges Fjärilar
26.  Recension Dagfjärilar i sydöstra Sverige
28.  Kronobergs Insektsförening – Kalendarium hösten 2011
30.  Besvärliga skalbaggssläkten Oedemera och Opilo
31.  FSOE – Programmet 2011
32.  Annons Entomologisk Tidskrift
32.  Annons Naturskåpet