Bli medlem

AtanygnathusFör närvarande gäller följande medlemsavgifter:

Vanligt medlemskap – 130 kr/år
Ungdom upp till 25 år – 50 kr/år
Familjemedlem – 20 kr/år

 

Medlemskap erhålls genom inbetalning på pg 17 04 51-9, FSOE. Vid betalning ser vi gärna att du uppger namn, adress, epost och/eller telefonnummer samt specialintresse.

I medlemsavgiften ingår prenumeration av medlemshäftet Lucanus samt tillgång till alla möten och anordnade exkursioner.