Sommarmötet den 24-25 juli

Den årligt återkommande sommarträffen gick som vanligt av stapeln vid Fjärilsmuseet i Halltorp. Ett tjugotal medlemmar kom på lördagskvällen för att lyssna till Per Douwes fördrag om myrornas liv.

Dagen efter samlades vi vid Borgholms alvar för att möta myrorna i fält.

Per Douwes på huk
över ett myrbo.Citronjordmyra
(Lasius carniolicus)
En inte helt vanlig art, som fått sitt namn från dess skarpa citrondoft.

Grästorvmyra (Tetramorium caespitum)
Känns igen på sitt oproportionerligt stora huvud.

Klicka på bilderna för att förstora. Bilderna får gärna användas.