Eftersökes: Apion sulcifrons

Apion sulcifrons är en stor spetsvivel, 4-5 mm med snytet inräknat, svart med glänsande metallblå täckvingar. Halsskölden har en mycket stor grop, se bilden nedan.

Arten lever i Nordeuropa exklusivt på fältmalört, Artemisia campestris, där larven orsakar en gallbildning.

I Sverige förekommer den på de skånska sandfälten, men den ska ha tagits i på Öland under 1800-talet i ett exemplar. Lokal, eller ens socken, är inte angivet på fyndet.

Apion sulcifrons
Adult Apion sulcifrons, klicka
för en större bild.
Apion sulcifrons
Halsskölden på en
Apion sulcifrons.
Apion sulcifrons
Apion sulcifrons
Galler orsakad av Apion sulcifrons. Mätskalan med 1 cm mellan de längre strecken.

Det enklaste sättet att konstatera förekomst av arten är att eftersöka de karaktäristiska galler som larven orsakar på fältmalört. Rapporter från sydost-regionen om möjliga eller konstaterade galler tas tacksamt emot.

Christoffer Fägerström