Ny storfjäril för Sverige...

Agrotis crassa insamlades, som ny art för Sverige, i 2 ex på Öland under slutet av sommaren. 1 ex Mellbytorp 25/7-9/8 (Anders Robertsson) och 1 ex i Kapelludden 2-9/8 (BZZS). Det senare exemplaret avbildas i preparationsläge!
Senare gjordes minst fyra fynd i Danmark. Arten är närmast hemmahörande i ett band från Nordfrankrike via Tyskland och upp till södra Polen.

... samt ett nytt landskapsfynd

Pyralis regalis, kungligt ljusmott. 2 ex (hane + hona) togs i betesfälla i Össby 28/7- 9/8. Arten är tidigare endast känd från Gotland i ett fåtal exemplar. Närmaste förekomster är i Baltikum.

Text & bild: Per-Eric Betzholtz

Agrotis crassa Pyralis regalis
Agrotis crassa och två Pyralis regalis. Klicka för större bild!