Klicka för större bild!

Brunörtspetsviveln återupptäckt på Öland

Brunörtspetsviveln (Apion cineraceum), eller Ölandsspetsviveln som den även har kallats, är en art som hittills endast varit känd i ett fåtal exemplar, senast från Halltorps-trakten 1958. Den är i Sverige endast känd från Öland, och i grannländerna är den funnen i Baltikum och sydöstra Finland. Den är rödlistad som CR.

Arten togs åter i september -04. Lokalen ligger mitt på Öland, i Norra Möckleby socken, och består av en välhävdad fuktäng, betad av nöt.

Det kunde konstateras att arten gick på brunört, i början av september i ganska stort antal. Brunört var alls inte dominerade i växttäcket, utan förekom sporadiskt under tistlar m.m.

Andra fina Apion-arter i området var Apion vicinum (NT) och A. carduorum (NT).

Text & bild: Christoffer F.


Bild på lokalen


Värdväxten