Pseudeurostus hilleri funnen på Öland

Den 23 november 2004 besökte CF en elkvarn på östra Öland, som på senare tid sparsamt använts för sitt ändamål. I hörn, under plankor och i övriga skrymslen låg dock sädesrester och smuts kvar, i vilka ett fåtal skalbaggar kunde hittas.

Främst fanns mjölbaggen Tenebrio molitor i mängd, men även flertalet kornvivlar Sitophilus granarius och Eupauloecus unicolor. Ett fåtal Tenebroides mauritancus och Ptinus tectus kunde även hittas.

Också en trumma besöktes, med storlek 2x2 m och som var fuktigare än i kvarnen i övrigt. På botten av trumman låg högar av förmultnande sädes- och lövrester, samt spillning från katt eller igelkott. I trumman kunde ett flertal exemplar av tjuvbaggen Pseudeurostus hilleri hittas.

P. hilleri är sedan gammalt tagen i hamnmagasin i Stockholm och Göteborg, men troligen finns den inte längre kvar där. Senast den togs var i Småland, Högsby kvarn, där den sållats i mängd på kattspillning av BA.

Text & bild: Christoffer F. & Bengt Andersson


Pseudeurostus
hilleri
Pseudeurostus
hilleri
Eupauloecus
unicolor
Ptinus tectus Sitophilus
granarius