Hög tid att leta myrgäster!

Det börjar det röra sig i myrstackarna, nu när vårsolen och värmen är här. Men det är inte bara myrorna som vaknat, några av myrgästerna har nu sin främsta aktiva period ovan jord.

Klubbhornsbaggarna i släktet Claviger lever hos myror av släktet Lasius. Skalbaggarna är små, mellan 2-2,7 mm, och ofta hittar man dem under en sten, omgärdade av stressade myror.

  Claviger testaceus är funnen i stora delar av Syd- och Mellansverige. Den är dock mycket lokal och kan främst hittas på torrare, solvarma lokaler. Denna art lever framför allt hos den gula tuvmyran, Lasius flavus, men även andra Lasius.
  Claviger longicornis är betydligt mer sällsynt, och endast funnen på få lokaler i Skåne, Halland, Blekinge och Öland. Den lever främst hos den håriga jordmyran, Lasius umbratus, men är även funnen hos andra Lasius-arter. Arten är för närvarande rödlistad som Sårbar.
  Senaste öländska fyndet av Claviger longicornis gjordes i trakterna av Sandvik i april 2005, denna gång hos en Lasius som troligen är kustjordmyran Lasius meridionalis, se bild till vänster. Hur de ölänska fynden är fördelade kan ses på denna karta.

Myrgästerna Claviger accepteras troligen i myrsamhällena eftersom de tycks kunna producera doftämnen som liknar myrornas. Ett par hårtofsar vid täckvingarnas bakhörn har också utvecklats för att blidka myrorna, då dessa stundom slickar dessa rena.

Text & bild: Christoffer F.