Är videfuksen bofast i Sverige?

Ett antal observationer av videfuks (Nymphalis xanthomelas) den senaste tiden tyder på att arten kanske har fasta populationer i Sverige. Därför uppmanar vi alla intresserade att leta videfuksar i lämpliga områden i södra Sverige.

Videfuksen är mycket lik körsbärsfuks (Nymphalis polychloros), men skiljs främst från denna på de ljusare benen (jämför bild 3 resp. 4). När man betraktar vingarnas ovansida bör man observera att det mörka bandet innanför vingkanterna är bredare hos videfuksen (särskilt tydligt är skillnaden mellan arterna innanför den "tagg" på framvingarna där vingbredden på ett preparerat djur är som störst). På bakvingarnas ovansida övergår de oftast något bredare mörka stråken hos videfuksen diffust i den rödaktiga vingfärgen, medan man på körsbärsfuksen oftast finner några tydligt ljusare bågformiga fläckar här. Dessutom ger videfuksen ett mörkare och mer jämnt rödfärgat intryck jämfört med den ljusare och mer flammigt tecknade körsbärsfuksen. Dessutom är vingkanterna klart flikigare hos videfuksen. Se bild 2.

Biotopen för de hittills funna djuren utgörs av rikliga bestånd av gråvide (Salix cinerea) utmed en å. Fjärilarna har bl.a. observerats sätta sig på stubbar, trädstammar i närheten för att sola. Ett exemplar fångades efter att ha slagit sig ner på ett lockbete bestående av sockermättat vin och diverse jästa frukter.

Rapportera gärna eventuella fynd av arten till Anders Brattström.

  Bild 1. Videfuks (Nymphalis xanthomelas) fångad i Blekinge 17/4 2005.   Bild 3. Undersida av videfuks (Nymphalis xanthomelas). Notera de ljusa benen.
  Bild 2. Till vänster videfuks (Nymphalis xanthomelas), till höger körsbärsfuks (Nymphalis polychloros).
(28/4 dessvärre omkastat av webmaster, nu rättat).
  Bild 4. Undersida av körsbärsfuks (Nymphalis polychloros). Notera de mörka benen.

Text & bild: Anders Brattström