Hur spridd är den gulfläckiga igelkottspinnaren på Öland?

Den gulfläckiga igelkottspinnaren, Hyphoraia aulica, är en mycket sällsynt art. Den har i nuläget bara två kända populationer, en på Öland och en i Halland. Denna fjäril, som flyger i slutet av maj - början av juni och trivs på torra soliga marker, är dock mycket svårupptäckt och kan vara förbisedd.


Larven är däremot enklare att se. Rapportera om du ser en sådan här larv! Ett typiskt kännetecken är de långa svarta håren på bakre delen av kroppen.

Text & bild: Fredrik Persson