Se upp för Tychius breviusculus

En ny vivel har noterats på Öland - Tychius breviusculus. Arten lever tillsammans med den närbesläktade Tychius meliloti på sötväppling

Arten hittades ny för Sverige i Malmö hamn 1996 där den nu är mycket vanlig, och har även hittats på fler platser i Sydskåne samt helt nyligen i Stockholmstrakten. På Öland har den hittats på två inlandslokaler i Algutsrum resp. Gärdslösa socken.

Det främsta kännetecknet som skiljer arten från T. meliloti är de bredare fjällen som nästan helt täcker täckvingarna. Även hur snytet är böjt är en artskiljande karaktär, se bilder till höger.

Notera att endast fyra relativt allmäna arter är med i tabellen nedan.

Text & bild: Christoffer Fägerström

     

Art

meliloti

stephensi
squamulatus
breviusculus

Täckningsgrad täckvingarnas
fjäll

Fjäll smala, mellanrum ofta lika breda som fjällen Fjäll smala, mellanrum ofta lika breda som fjällen Fjäll breda, mellanrum mycket smala Fjäll breda, mellanrum mycket smala
Snyte Kraftigt böjd nära ögonen, därefter svagt böjt Jämt böjd från panna och framåt Jämt böjd från panna och framåt Jämt böjd från panna och framåt
Ögon Knappt mer välvda än huvudets rundning Svagt välvda Uppsvällda Knappt mer välvda än huvudets rundning
Tand på insidan av framskenbenet Hos hanen kraftig Saknas Saknas Saknas
Värdväxt Sötväppling Klöver-arter Kärringtand Sötväppling