Viveln Rhinocyllus conicus funnen på Öland i naturlig biotop

Viveln Rhinocyllus conicus hittades i flera exemplar på en lokal i Glömminge socken på Öland, den 23 augusti i år. Detta är det första fyndet i landet av naturlig karaktär. Den är tidigare funnen av Gösta Gillerfors för mer än 20 år sedan, i Halland på införd ved.

Denna vivel är ca. 6 mm lång, robust och cylindriskt formad. Den har ett mycket kort snyte, till skillnad från sina nära släktingar Larinus och Lixus. Fräscha exemplar har kroppen fläckvis beströdd med gyllengula hår.

Arten lever på diverse tistlar, vid fyndtillfället kunde den konstateras på främst krustistel men även åkertistel. I Lettland har den hittats i bladrosetter av kärrtistel på fuktigare mark.

Enligt uppgifter från norra Tyskland, där Rhinocyllus är tämligen sällsynt, visar att den har en aktivitetstopp i början av juni, men är aktiv under större delen av säsongen. Eftersök på tistelrika marker under kommande säsong får visa hur spridd arten är i landet.

Christoffer Fägerström, 2005-09-27


Klicka för
större bild!