Nya landskapsfynd under 2005 av Lepidoptera på Öland

1. Antonechloris smaragdaria
En mätare som påträffades ny för Sverige under 2004 (1 ex Stockholms skärgård). Arten är spridd på andra sidan Östersjön, så fyndet var inte helt oväntat. Under 2005 har hela 7 ex rapporterats från Sverige, i samband med NO vindar i början av juli; 3 ex från Stockholms skärgård (annan lokal än 2004), 2 ex från Gotland och 2 ex från Öland.
1 hane (se foto) påträffades av undertecknad vid Kapelludden 29/6-12/7 och 1 hane påträffades vid Gårdby 5/7 av Kjell Trosell. Arten är knuten till torrare marker och har rölleka som värdväxt, så vi får hoppas att även honor följde med inflyget och att arten kan etablera sig på Öland.

2. Hoplodrina ambigua
En art som under några år på 1960-talet var bofast i Sydostskåne. Efter detta gjordes endast ett par fynd innan arten under de två senaste åren ånyo etablerat sig i Sydostskåne, där den för närvarande inte är ovanlig. Under 2005 har en framstöt även skett mot nordost, då undertecknad påträffat 2 ex i Blekinges sydöstra hörn (Utlängan, början av september) samt 2 ex på södra Öland (Näsby, slutet av augusti).

Per-Eric Betzholtz , 2005-10-13

A. smaragdaria
Kapelludden, Öl 29/6-12/7 2005.
Foto: Per-Eric Betzholtz.
H. ambigua
Näsby, Öl 8-28/8 2005.
Foto: Per-Eric Betzholtz.