Sveriges andra fynd av Nifly, Trichoplusia ni

"Har under många år haft traditionen att tillbringa en höstvecka i en liten stuga nere vid Segerstads fyr på sydöstra Öland. I år blev det vecka 41 och vid denna årstid är ju kvällarna ganska långa varför fjärilslampan är ett perfekt kvällsnöje och komplement till dagarnas fågelskådning.

Kvällen den 9/10 var ganska ljum och det var också den kvällen som bjöd på flest fjärilar på lakanet. Bland gammaflyn, tempelflyn och blåhuvor satt också ett obestämt fly som jag tog ett antal foton på.

När jag sen efter hemkomsten från Öland fick in bilderna i datorn och började granska dem visade det sig att det obestämda flyet var ett Nifly (Trichoplusia ni), enl. uppgift 2:a fyndet för landet och tillika 2:a fyndet för Öland.

Förra året blev det vid Segerstad ett Brunstarrfly (Sedina buettneri), i år ett Nifly - vågar inte tänka på vad det kommer att bli nästa år om trenden håller sig."

Text och bild: Sven Johansson, Bredaryd, 2005-10-23


Klicka för
större bild!