Ny vattenbagge för Sverige tagen i Skåne

Den 23:e maj besökte FSOE-medlemmen och vattenbaggsexperten Joja Geijer områdena runt Skivarpsån i Skåne. Vid en av håvningarna fick han tag på en liten, rund vattenbagge som inte direkt kunde bestämmas. Senare visade det sig vara Hydrovatus cuspidatus, en art som inte tidigare hittats i Sverige.

Artens huvudutbredning ligger i länderna runt Medelhavet, men dess nordgräns ligger i norra Tyskland, Polen och Nederländerna. Arten är tagen i Danmark vid ett tillfälle; vid Langeland 1979, och anses vara införd. Den är i övrigt inte känd från Norden eller Baltikum.

Arten anges i litterturen leva i stillastående, vegetationsrika vatten, såsom sjöstränder och skogskärr. Det aktuella svenska fyndet gjordes i näringsrikt, långsamt flytande vatten.

Sammanställt av Christoffer Fägerström, S. Möckleby, 2006-05-29

Klicka för
större bild!