Årsmöte

När: Back to Calendar 31 mars, 2019 @ 15:00 - 17:00
Var: Station Linné, Ölands Skogsby

Sedvanligt årsmöte och därefter föredrag.

Stefan Björn och Olof Persson (Nybro kommun) samt Niklas Johansson (Artdatabanken) berättar om förra sommarens malaisefälleprojekt i Hornsö ekopark (Nybrodelen). Denna gav hundratals nya arter för kommunen och minst nio nya arter steklar för landet.