Om föreningen

Föreningen grundades i Kalmar 1996 och är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening (SEF).

1

Föreningens målsättning är att utgöra en resurs i entomologiska frågor till gagn för organisationer och myndigheter, att bredda intresset för entomologi genom att knyta kontakter med andra föreningar och naturintresserade, att anordna sammankomster, exkursioner, kurser, inventeringar och att öka kunskapen om entomologin i sydöstra Sverige.

Föreningen nås genom ordföranden:
FSOE c/o Anders Brattström, Gjutaregatan 3C, 361 32 Emmaboda
Epost

Styrelsens består av:

Ordförande: Anders Brattström, Emmaboda Fjärilar
Vice ordförande: Mats Lindeborg, Kalmar Fjärilar
Sekreterare: Fredrik Bjerding, Färjestaden Fjärilar
Vice sekreterare: Pav Johnsson, Kalmar
Kassör: Hans Lindström, Färjestaden Skalbaggar
Ledamöter: Christoffer Fägerström, Häljarp
Lars Rigbäck, Färjestaden
Skalbaggar
 
Redaktör och distributör Lucanus: Bengt Andersson, Nybro Skalbaggar
Webansvarig: Christoffer Fägerström, se ovan -

Styrelsemedlemmarna tar gärna emot och besvarar frågor om insekter.

1
Korthalsad majbagge, Meloe brevicollis, som tidigare var spridd över stora delar av Syd- och Mellansverige, men som idag är en av de mest sällsynta svenska skalbaggarna. På Öland finns några få tynande populationer kvar.