Om föreningen

Föreningen grundades i Kalmar 1996 och är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening (SEF).

1

Föreningens målsättning är att utgöra en resurs i entomologiska frågor till gagn för organisationer och myndigheter, att bredda intresset för entomologi genom att knyta kontakter med andra föreningar och naturintresserade, att anordna sammankomster, exkursioner, kurser, inventeringar och att öka kunskapen om entomologin i sydöstra Sverige.

Styrelsens består av:

Ordförande: Anders Brattström, Emmaboda Fjärilar
Vice ordförande: Pav Johnsson, Kalmar Entomologisk
allätare
Kassör: Ing-Mari Frösemo, Kalmar Fjärilar
Ledamöter: Christoffer Fägerström, Häljarp
Fredrik Bjerding, Färjestaden
Lars Rigbäck, Färjestaden
Håkan Johansson, Vejbystrand/Öland
Skalbaggar
Fjärilar
Stritar, trollsländor
Fjärilar
Redaktör och distributör Lucanus: Olof Persson, Vassmolösa Skalbaggar
Webansvarig: Christoffer Fägerström, se ovan
Revisorer: Bengt-Åke Bengtsson, Skogsby
Magnus Jeansson
Mats Lindeborg (revisorssuppleant)
Fjärilar
Fjärilar
Fjärilar
Valberedning: Erik Cederberg
Lars G Petersson
Fjärilar
Entomologisk allätare

Styrelsemedlemmarna tar gärna emot och besvarar frågor om insekter.

1
Korthalsad majbagge, Meloe brevicollis, som tidigare var spridd över stora delar av Syd- och Mellansverige, men som idag är en av de mest sällsynta svenska skalbaggarna. På Öland finns några få tynande populationer kvar.