Lucanus 17:1

Innehåll:
1.  Brattström, A. & Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2011
14.  Molander, M & Hellqvist, S. Ett nytt svenskt fynd av dvärggaddstekeln Psedisobrachium subcyaneum (Haliday, 1838)
19.  Wikars, L. Rökanlockning av insekter
23.  UFB – Släktet Labidostomis
24.  Wickman, P-O. Mindre blåvingens värdväxter
26.  Bengtsson, B. Å. Så lite vi vet – Exempel hämtade från 2011 års besök i olika naturreservat (del 2)
33.  UFB – Släktet Panagaeus
34.  Recension Bärfisar i Sverige
35.  FSOE – Programmet 2012
35.  SydOstBaggen – Strangalia attenuata
36.  Annons Entomologisk Tidskrift
36.  Annons Naturskåpet