Lucanus 17:2

Innehåll:
29.  Minnesruna Sten-Arne Andersson
30.  Nilsson, Lars G R. Nyckelpigor [Coleoptera, Coccinellidae] – en liten bestämningsguide till några arter
34.  Nodmar, O. Mullvadssyrsan Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758)
36.  Dyngbaggarnas dans
37.  Andersson, B., Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (12)
42.  UFB – Släktet Opatrum
43.  UFB – Släktet Carabus
44.  Rigbäck, L. Trollsländenytt 2012
46.  Eriksbergspriset
49.  SydOstBaggen – Agonum krynickii (Sperk, 1835)
50.  Kronblad, W. Himacerus apterus (Fabricius, 1798) [Heteroptera: Nabidae] – en ny skinnbagge för Sverige
52.  Rigbäck, L. Mot norr och tundratrollsländan Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889
56.  Annons – Entomologisk Tidskrift
56.  FSOE – Vårprogram 2013