Alla inlägg av christoffer

Lucanus 17:2

Innehåll:
29.  Minnesruna Sten-Arne Andersson
30.  Nilsson, Lars G R. Nyckelpigor [Coleoptera, Coccinellidae] – en liten bestämningsguide till några arter
34.  Nodmar, O. Mullvadssyrsan Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758)
36.  Dyngbaggarnas dans
37.  Andersson, B., Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (12)
42.  UFB – Släktet Opatrum
43.  UFB – Släktet Carabus
44.  Rigbäck, L. Trollsländenytt 2012
46.  Eriksbergspriset
49.  SydOstBaggen – Agonum krynickii (Sperk, 1835)
50.  Kronblad, W. Himacerus apterus (Fabricius, 1798) [Heteroptera: Nabidae] – en ny skinnbagge för Sverige
52.  Rigbäck, L. Mot norr och tundratrollsländan Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889
56.  Annons – Entomologisk Tidskrift
56.  FSOE – Vårprogram 2013

Lucanus 17:1

Innehåll:
1.  Brattström, A. & Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2011
14.  Molander, M & Hellqvist, S. Ett nytt svenskt fynd av dvärggaddstekeln Psedisobrachium subcyaneum (Haliday, 1838)
19.  Wikars, L. Rökanlockning av insekter
23.  UFB – Släktet Labidostomis
24.  Wickman, P-O. Mindre blåvingens värdväxter
26.  Bengtsson, B. Å. Så lite vi vet – Exempel hämtade från 2011 års besök i olika naturreservat (del 2)
33.  UFB – Släktet Panagaeus
34.  Recension Bärfisar i Sverige
35.  FSOE – Programmet 2012
35.  SydOstBaggen – Strangalia attenuata
36.  Annons Entomologisk Tidskrift
36.  Annons Naturskåpet

Lucanus 16:2

Innehåll:
33.  Bengtsson, B. Å. Så lite vi vet – Exempel hämtade från 2011 års besök i olika naturreservat (del 1)
38.  Lindström, H. Sommarmötet den 11 – 12 juni 2011 på Station Linné – Humlor
39.  SydOstBaggen – Enicmus lundbladi
40.  Rigbäck, L. Trollsländenytt 2011 – Året som aldrig kommer tillbaka
42.  Andersson, M. Det första fyndet av Sympetrum pedemontanum – en ny trollslända för Sverige
46.  Burén, Tomas. Större sporrspindel Cheiracanthium punctorium vanlig i Kalmar kommun
50.  Andersson, B., Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (11)
56.  Kronobergs Insektsförening – Kalendarium vår/försommar 2012
57.  Två besvärliga Harpalus-arter
58.  FSOE – Programmet våren 2012
59.  UFB – Släktet Anthribus
60.  Annons Entomologisk Tidskrift & Naturskåpet

Lucanus 16:1

Innehåll:
1.  Brattström, A. & Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2010
14.  Kronblad, W. Återfynd av långvingad smalkantskinnbagge Liorhyssus hyalinus (Fabricius) [Hem. Rhopalidae] – i Småland
15.  SydOstBaggen – Nanomimus circumscriptus
16.  Andersson, B. Webbsida om skalbaggar
17.  Andersson, B. Limonius minutus (L.) och Trixagus duvalii (Bonv.) – två svenska skalbaggar som fått nya namn
20.  Ögonbesvär kan vara larver
21.  Rapport
22.  Recension Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs
23.  Recension Sköra Vingar
24.  Recension Sälg livets viktigaste frukost
25.  Recension Sveriges Fjärilar
26.  Recension Dagfjärilar i sydöstra Sverige
28.  Kronobergs Insektsförening – Kalendarium hösten 2011
30.  Besvärliga skalbaggssläkten Oedemera och Opilo
31.  FSOE – Programmet 2011
32.  Annons Entomologisk Tidskrift
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 15:2

Innehåll:
29.  Bartsch, H. Blomflugor – skåda, fota eller samla?
35.  Kronblad, W. Cylindrinotus laevioctostriatus (Goeze, 1777) [Coleoptera: Tenebrionidae] – population i sydöstra Småland
36.  Rigbäck, L. Trollsländenytt
37.  Annons Naturskåpet
38.  Gustafsson, G., Möllersten, C. & Rigbäck, L. Trollsländeexkursion Högsmossen
39.  FSOE – Medlemsmatrikel 2010
47.  Markägare fick pris för sandhed
48.  Andersson, B., Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (10)
52.  Annons Kurs i Naturvårdsbränning
53.  Annons Entomologisk Tidskrift
53.  SydOstBaggen – Oligomerus brunneus
54.  Kronobergs Insektsförening – Kalendarium vår/försommar 2011
56.  FSOE – Programmet våren 2011

Lucanus 15:1

Innehåll:
1.  Brattström, A. & Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2009
12.  Karlsson, H. Min passion för FJÄRILAR
15.  Andersson, B. Släktet Glischrochilus
16.  Fägerström, C. Våra Bagous-arter i pilspetspenis-gruppen
20.  Andersson, B. Skalbagge med giftgadd [Coleoptera, Cerambycidae]
21.  Müsli – Öland först med Spanska flugan
22.  Sir David Attenborough. – Låt barnen samla blommor och fossiler!
24.  SydOstBaggen – Aesalus scarabaeoides
25.  Prenumerera på Entomologisk Tidskrift!
26.  Släktet Thanasimus, myrbaggar
27.  Släktet Tribolium, mjölbaggar
28.  ArtDatabanken. Testverksamhet av faunaväkteri under 2010
30.  Växjöentomologerna – Programmet 2010
32.  FSOE – Programmet 2010
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 14:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (9)
40.  Rapport – Skyddsvärda insekter i Östra Smålands skogsbygder – Jönköpings län
41.  UFB – Regnbågsekoxen Phalacrognathus muelleri
42.  Larsson, M. FSOE:s sandmarksexkursion till Rockneby 2009
45.  SydOstBaggen – Molnfläcksbock Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
46.  Rigbäck, L. Kungstrollslända och blå jungfruslända reproducerar på Öland
48.  Andersson, B. Blomflugor (Syrphidae) – aktuell familj
51.  SR Vetenskapsradion – Kamp mellan hanar ger plågsam parning
52.  Nationalnyckeln – Tvåvingar: Blomflugor | Diptera: Syrphidae: Syrphinae
54.  Nodmar, O. Hur mår ekoxen – Blekinges landskapsdjur?
55.  UFB – Ekoxen Lamprima adolphinae
56.  Andersson, B. Namnbyte på välkänd knäppare
58.  Lundberg, S. Mitt intresse för SKALBAGGAR – Medlem i FSOE (10)
60.  Saxat Östran – Det är ju en bladbagge!
62.  Program – Kronobergs entomologer Våren 2010
63.  Inbjudan – SEF:s Årsmöte I Blekinge
64.  Program – FSOE Våren 2010
64.  Annons – Naturskåpet

Lucanus 14:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2008
10.  Andersson, B. Ny långhorning beskriven från Sverige
14.  Andersson, B. Udda biotop för nya baggar
18.  UFB – Buprestis splendens Glanspraktbagge
19.  Nodmar, O. Insektsfynd på snölegor
24.  Ehnström, B. De gamla granskogarnas sista sus – Medlem i FSOE (9)
26.  Andersson, B. De besvärliga mögelbaggarna – hjälp till självhjälp
28.  Wanntorp, H-E. Artportalen och skalbaggskatalogen – Ett lyft för skalbaggsfaunistiken i Sverige
31.  SydOstBaggen – Agabus clypealis
32.  FSOE Program 2009
32.  Annons – Naturskåpet

Lucanus 13:2

Innehåll:
37.  Fägerström, C & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (8)
42.  Larsson, M. Mitt intresse för vildbin
44.  Saxat. Nattlig jakt efter bevingade vänner
46.  Saxat. Björndjuret – en tuffing i rymden
49.  Recension. – Nationalnyckeln – Fjärilar. Käkmalar – Säsäckspinnare.
50.  Saxat. Ex-minister tar strid för bin
52.  Fägerström, C. Är Plateumaris sericea (Herbst, 1795) och discolor (L., 1758) olika arter? [Col., Chrysomelidae]
55.  Recension. – Johansson, A. Resan till Högsby
56.  Andersson, B. Dr Tatianas sexspalt
58.  UFB – Polyphylla fullo valkaren
59.  FSOE – Vårprogrammet 2009
59.  SydOstBaggen – Liodopria serricornis
60.  Annons Naturskåpet

Lucanus 13:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 2007
10.  Nodmar, O. Nya Blekinge-djur från komposter och andra biotoper
12.  Lindeborg, M. Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852) (Lep. Tineidae) – eller historien om ”den lille lurendrejaren”
17.  Recension – Lundgren, J. 2007. Strövtåg på Stiby Backe
17.  SydOstBaggen – Acalles camelus (Fabricius 1792)
18.  Andersson, B. Dr Tatianas sexspalt
22.  Fägerström, C. Medelhavsfruktflugan funnen på Öland
23.  Koch-Schmidt, P. Intressanta småfjärilsfynd i Hanemåla och Tostetorp, Nybro kommun
31.  UFB – Goliatbaggarna
32.  Annons Naturskåpet