Lucanus 9:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
37.  Henriksson, B. Med fjärilshåv genom Yukon och Alaska
47.  SydOstBaggen – Mörk pingborre Amphimallon ochraceum Knoch
48.  Andersson, B. Webbsidor – Svårbestämda skalbaggar
53.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (3). Svartpalpvikbladmal Parornix atripalpella
55.  Skalbaggs-strip
56.  Jeansson, M. Mitt intresse för FJÄRILAR
58.  Persson, F. Köldformer av Inachis io – ett experiment
63.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (4)
68.  Andersson, B. Ekopark Hornsö
71.  Eaton, E. Sex, sex, sex…
72.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material