Kategoriarkiv: Okategoriserade

Lucanus 14:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (9)
40.  Rapport – Skyddsvärda insekter i Östra Smålands skogsbygder – Jönköpings län
41.  UFB – Regnbågsekoxen Phalacrognathus muelleri
42.  Larsson, M. FSOE:s sandmarksexkursion till Rockneby 2009
45.  SydOstBaggen – Molnfläcksbock Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
46.  Rigbäck, L. Kungstrollslända och blå jungfruslända reproducerar på Öland
48.  Andersson, B. Blomflugor (Syrphidae) – aktuell familj
51.  SR Vetenskapsradion – Kamp mellan hanar ger plågsam parning
52.  Nationalnyckeln – Tvåvingar: Blomflugor | Diptera: Syrphidae: Syrphinae
54.  Nodmar, O. Hur mår ekoxen – Blekinges landskapsdjur?
55.  UFB – Ekoxen Lamprima adolphinae
56.  Andersson, B. Namnbyte på välkänd knäppare
58.  Lundberg, S. Mitt intresse för SKALBAGGAR – Medlem i FSOE (10)
60.  Saxat Östran – Det är ju en bladbagge!
62.  Program – Kronobergs entomologer Våren 2010
63.  Inbjudan – SEF:s Årsmöte I Blekinge
64.  Program – FSOE Våren 2010
64.  Annons – Naturskåpet

Lucanus 14:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2008
10.  Andersson, B. Ny långhorning beskriven från Sverige
14.  Andersson, B. Udda biotop för nya baggar
18.  UFB – Buprestis splendens Glanspraktbagge
19.  Nodmar, O. Insektsfynd på snölegor
24.  Ehnström, B. De gamla granskogarnas sista sus – Medlem i FSOE (9)
26.  Andersson, B. De besvärliga mögelbaggarna – hjälp till självhjälp
28.  Wanntorp, H-E. Artportalen och skalbaggskatalogen – Ett lyft för skalbaggsfaunistiken i Sverige
31.  SydOstBaggen – Agabus clypealis
32.  FSOE Program 2009
32.  Annons – Naturskåpet

Lucanus 13:2

Innehåll:
37.  Fägerström, C & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (8)
42.  Larsson, M. Mitt intresse för vildbin
44.  Saxat. Nattlig jakt efter bevingade vänner
46.  Saxat. Björndjuret – en tuffing i rymden
49.  Recension. – Nationalnyckeln – Fjärilar. Käkmalar – Säsäckspinnare.
50.  Saxat. Ex-minister tar strid för bin
52.  Fägerström, C. Är Plateumaris sericea (Herbst, 1795) och discolor (L., 1758) olika arter? [Col., Chrysomelidae]
55.  Recension. – Johansson, A. Resan till Högsby
56.  Andersson, B. Dr Tatianas sexspalt
58.  UFB – Polyphylla fullo valkaren
59.  FSOE – Vårprogrammet 2009
59.  SydOstBaggen – Liodopria serricornis
60.  Annons Naturskåpet

Lucanus 13:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 2007
10.  Nodmar, O. Nya Blekinge-djur från komposter och andra biotoper
12.  Lindeborg, M. Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852) (Lep. Tineidae) – eller historien om ”den lille lurendrejaren”
17.  Recension – Lundgren, J. 2007. Strövtåg på Stiby Backe
17.  SydOstBaggen – Acalles camelus (Fabricius 1792)
18.  Andersson, B. Dr Tatianas sexspalt
22.  Fägerström, C. Medelhavsfruktflugan funnen på Öland
23.  Koch-Schmidt, P. Intressanta småfjärilsfynd i Hanemåla och Tostetorp, Nybro kommun
31.  UFB – Goliatbaggarna
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 12:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Bengtsson, B.Å. Något om upptäckten av gråbosnyltmalen Leucospilapteryx omisella i Kalmar län
36.  Henriksson, B. På höfjärils-jakt i Inkas riken
38.  SydOstBaggen – Trubbknäppare, Drapetes mordelloides
39.  Fägerström, C. Båda Typhaea-arterna på Öland
41.  Karlsson, R. Fjärilsfaunan i Vetlanda Kommun (Dagaktiva storfjärilar – Macrolepidoptera)
54.  UFB. Atlasbagge, Chalcosoma atlas
55.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (7)
60.  Geijer, J. Nya landskapsfynd samt rödlistade och sällsynta skalbaggar från SydOst 2007
63.  Nylander, U. Mitt intresse för skalbaggar – minnen och funderingar
68.  Annons Naturskåpet

Lucanus 12:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2006
17.  Kronblad, W. Medelhavsfruktfluga Ceratitis capitata (Wiedemann) – en fluga att se upp med!
18.  Lindelöw, Å. Mitt intresse för VEDSKALBAGGAR
20.  Nodmar, O. FSOEs jubileumsexkursion i Blekinge
22.  Bengtsson, B. Å. Öländska småfjärilar (7). Mindre kornellmal Antispila treitschkiella
24.  SydOstBaggen – Svartoxe Ceruchus chrysomelinus
25.  Andersson, B. Carl von Linné – en ryktbar händelse 1741
26.  FSOE – Program 2007
28.  Andersson, B. Uttal av vetenskapliga namn
31.  Nyttiga insekter – Ansiktslyftning
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 11:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Karlsson, R. Myrvapenfluga Clitellaria ephippium (Fabricius 1775) – Överraskande fynd i Småland
37.  SydOstBaggen – Hårig blombock Leptura pubescens Fabricius 1787
38.  Saxat Aftonbladet. Fältdelen av svenska Malaisefälleprojektet avklarad
40.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (6)
44.  Fägerström, C. Släktet Anommatus – underjordens blindstyren
52.  Larsson, K. Bålgetingen – en gemytlig rackare?
55.  Andersson, B. Webbsidor – Gratis karta & Svenska skalbaggar
58.  Karlsson, R. Besten i Åseda – en långhorning på långresa
60.  Andersson, B. The Sydney Morning Herald. Plan för ’cyberinsekter’ kläckt
62.  Andersson, B. Vid Vätterns strand. Foto av istidsrelikt
63.  Larvigt – Ungdomligt oförstånd!
64.  Annons Naturskåpet

Lucanus 11:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 2005
15.  Andersson, B. Webbsida – Knäppare
16.  Fägerström, C. Två spindlar på spridning
17.  FaunaVäkteri i FSOEs regi
18.  FSOEs program – Sommaren och hösten 2006
19.  Red. Innehållsregister Lucanus 1996 – 2005
26.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (6). Ofållad snedbandvecklare Clepsis neglectana
28.  Nylander, U. Iakttagelser och tankar vid en terrass – Sandknutstekeln
30.  Saxat Aftonbladet. Tränade steklar kan ersätta sökhundar
31.  SydOstBaggen – Nyckelpigan Calvia decemguttata (Linnaeus)
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 10:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
41.  Wickman, P-O. Naturens nycker
44.  Bengtsson, B-Å. Nu har den anlänt till Öland – såpnejliksäckmalen!
45.  Strip: I bikupan
46.  Henriksson, B. Bivargs-notis
48.  Karlsson, R. Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) i Stenberga socken, Småland
52.  Fägerström, C. Skalbaggsfaunan i ett öländskt aspområde
56.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (5). Äkta malörtskottvecklare Cochylimorpha woliniana
58.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (5)
65.  Nodmar, O. Tistelbock Agapanthia villosoviridescens – långhorning från Blekinge
65.  SydOstBaggen – Colydium elongatum (Fabricius)
66.  Jansson, R. Fjärilmigration – en upplevelse
68.  Andersson, B. Webbsidor – GBIF & Svårbestämda skalbaggar

Lucanus 10:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsåret 2004
20.  Wanntorp, H-E. & Fägerström, C. Spetsviveln Apion carduorum på vägtistel
23.  Lindeborg, M. Mitt intresse för FJÄRILAR (5) eller Har jag gjort bort mig nu igen?
28.  Andersson, B. Vetenskaplig inventering av insekter (Tidningsklipp)
30.  Jansson, R. Videfuks Nymphalis xanthomelas funnen i Småland
32.  Nya fjärilsnamn – Av kommittén för svenska djurnamn
35.  Eaton, E. Varning i baren!
36.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (4). Alvarmalörtögonlappmal Bucculatrix laciniatella
38.  Weidow, B. Fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus funnen på Öland
40.  SydOstBaggen – Vitprickig änger Attagenus punctatus (Scopoli)