Lucanus 13:2

Innehåll:
37.  Fägerström, C & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (8)
42.  Larsson, M. Mitt intresse för vildbin
44.  Saxat. Nattlig jakt efter bevingade vänner
46.  Saxat. Björndjuret – en tuffing i rymden
49.  Recension. – Nationalnyckeln – Fjärilar. Käkmalar – Säsäckspinnare.
50.  Saxat. Ex-minister tar strid för bin
52.  Fägerström, C. Är Plateumaris sericea (Herbst, 1795) och discolor (L., 1758) olika arter? [Col., Chrysomelidae]
55.  Recension. – Johansson, A. Resan till Högsby
56.  Andersson, B. Dr Tatianas sexspalt
58.  UFB – Polyphylla fullo valkaren
59.  FSOE – Vårprogrammet 2009
59.  SydOstBaggen – Liodopria serricornis
60.  Annons Naturskåpet