Lucanus 14:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2008
10.  Andersson, B. Ny långhorning beskriven från Sverige
14.  Andersson, B. Udda biotop för nya baggar
18.  UFB – Buprestis splendens Glanspraktbagge
19.  Nodmar, O. Insektsfynd på snölegor
24.  Ehnström, B. De gamla granskogarnas sista sus – Medlem i FSOE (9)
26.  Andersson, B. De besvärliga mögelbaggarna – hjälp till självhjälp
28.  Wanntorp, H-E. Artportalen och skalbaggskatalogen – Ett lyft för skalbaggsfaunistiken i Sverige
31.  SydOstBaggen – Agabus clypealis
32.  FSOE Program 2009
32.  Annons – Naturskåpet