Lucanus 15:1

Innehåll:
1.  Brattström, A. & Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2009
12.  Karlsson, H. Min passion för FJÄRILAR
15.  Andersson, B. Släktet Glischrochilus
16.  Fägerström, C. Våra Bagous-arter i pilspetspenis-gruppen
20.  Andersson, B. Skalbagge med giftgadd [Coleoptera, Cerambycidae]
21.  Müsli – Öland först med Spanska flugan
22.  Sir David Attenborough. – Låt barnen samla blommor och fossiler!
24.  SydOstBaggen – Aesalus scarabaeoides
25.  Prenumerera på Entomologisk Tidskrift!
26.  Släktet Thanasimus, myrbaggar
27.  Släktet Tribolium, mjölbaggar
28.  ArtDatabanken. Testverksamhet av faunaväkteri under 2010
30.  Växjöentomologerna – Programmet 2010
32.  FSOE – Programmet 2010
32.  Annons Naturskåpet