Lucanus 14:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från SydOst (9)
40.  Rapport – Skyddsvärda insekter i Östra Smålands skogsbygder – Jönköpings län
41.  UFB – Regnbågsekoxen Phalacrognathus muelleri
42.  Larsson, M. FSOE:s sandmarksexkursion till Rockneby 2009
45.  SydOstBaggen – Molnfläcksbock Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
46.  Rigbäck, L. Kungstrollslända och blå jungfruslända reproducerar på Öland
48.  Andersson, B. Blomflugor (Syrphidae) – aktuell familj
51.  SR Vetenskapsradion – Kamp mellan hanar ger plågsam parning
52.  Nationalnyckeln – Tvåvingar: Blomflugor | Diptera: Syrphidae: Syrphinae
54.  Nodmar, O. Hur mår ekoxen – Blekinges landskapsdjur?
55.  UFB – Ekoxen Lamprima adolphinae
56.  Andersson, B. Namnbyte på välkänd knäppare
58.  Lundberg, S. Mitt intresse för SKALBAGGAR – Medlem i FSOE (10)
60.  Saxat Östran – Det är ju en bladbagge!
62.  Program – Kronobergs entomologer Våren 2010
63.  Inbjudan – SEF:s Årsmöte I Blekinge
64.  Program – FSOE Våren 2010
64.  Annons – Naturskåpet