Alla inlägg av christoffer

Lucanus 7:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
29.  Andersson, B. Inbjudan för medlemmar
30.  Lundkvist, H. & Fägerström, C. Klöverborren Hylastinus obscurus återfunnen på Öland
32.  Betzholtz, P-E. Askträfly Litophane semibrunnea, en ny nattflyart för Öland
33.  SydOstBaggen – Humlekortvingen Emus hirtus (Linnaeus)
34.  Andersson, B. Nybro invaderat av jordlöpare!
37.  Andersson, B. Trichius zonatus Germar — humlebagge att leta efter
38.  Saxat ur Barometern. FSOE-medlemmen Hasse Karlsson, arbetslivsminister
40.  Gillersfors, G. Bruchus occidentalis — fröbagge som har bytt namn
42.  Franc, N. Bäckbaggar — en ny upplevelse
43.  Strip om Fjärilars flykt
44.  Andersson, B. Webbsida om insekter
46.  Andersson, B. Insekterna var först! — Termometern
48.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 7:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2001
13.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
15.  SydOstBaggen – Skuggbaggen Boros schneideri (Panzer)
15.  Annons – Fältkurs Insekter på Gotland
16.  Fägerström, C. Intressanta skalbaggsfynd på Öland (1)
21.  Andersson, B. Insekterna var först! — Återanvändning
22.  Fägerström, C. Lettlandsresa 2001
26.  Torekull, B. Det mesta är skalbaggar
28.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 6:2

Innehåll:
37.  Bengtsson, B. Å. Tankar om naturskydd
40.  Brattström, A. På bullrig färd i Estlands fjärilsmarker
44.  Eliasson, C. U. En sällsynt brackstekel – Tillägg till Millemålarapporten
44.  SydOstBaggen – Dykaren Laccophilus poecilus (ponticus) Klug
45 . Fransson, M., Furustam, A., Lindeborg, M., Olsson, E. & Åberg, V. Trumgräshoppans framtid — hoppfull eller hopplös?
50.  Andersson, B. Insekterna var först! — Varningssignaler
51.  Ligaard, S. Sverige, et spennende land for norsk skalbaggsamler
56.  Landskapsinsekt – Gotland: Riddarskinnbagge Lygaeus equestris L.
58.  Andersson, B. Webbsida om insekter
59.  Novek, R. Rapport om ett ekoxe-fynd
60.  Nodmar, O. Skalbaggar på Utklippan
62.  Torekull, B. Den svenska eken håller på att dö
64.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 6:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 2000
12.  Bild – Monark Danaus plexippus (L.)
13.  Ottvall, R. Ölands södra udde – en ‘hotspot’ för vinddrivna trollsländor
16.  Brattström, A., Franzén, M. Ett fjärilsäventyr i österled sommaren 2000
26.  Lindeborg, M. Preparering av insektslarver – ett försvinnande intresse?
29.  SydOstBaggen – Spansk fluga Lytta vesicatoria (L.)
30.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
32.  Andersson, B. Skalbaggsfobi – finns det?
33.  Landskapsinsekt – Skåne: Bokskogslöpare Carabus intricatus L.
34.  Andersson, B. insekterna var först! – Husdjur
35.  Annons – Fältkurs på Gotland
36.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 5:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Kronblad, W. Entomologresa till östra Småland i maj 2000
36.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
39.  Landskapsinsekt – Blekinge: Ekoxe Lucanus cervus L.
40.  Nodmar, O. Att samla baggar i Islamska Republiken Iran
43.  Tips – Digitalbilder på ett enkelt sätt
44.  Wickman, P-O. Fler tankar om de melanistiska björkmätarna
46.  Nodmar, O. Inventering av skalbaggar i Brunnsskogen, Ronneby kommun
51.  Andersson, B. Insekterna var först! – Gourmander
52.  Bengtsson, B-Å. Skåneminnen
55.  Calodema spp. Bilder på praktbaggar beskrivna av Ulf Nylander
56.  Rapport – Millenniets första insekt
57.  Tävlingsresultat – Mimikry
57.  SydOstBaggen – Alvarlarvmördare Calosoma reiculatum Scop.
58.  Betzholtz, P-E. Det gäller att vittja tomtfällan tidigt, annars…
59.  Påminnelse – Årets insekt i SydOst – Mullvadssyrsa Gryllotalpa gryllotalpa
60.  Recension – Rödlistade arter i Sverige 2000
61.  Föreningsmeddelanden
63.  Bild – Macrodontia cervicornis L.
64.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 5:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 1998
16.  Andersson, B. Andra tankar om de melanistiska björkmätarna (Översättning)
19.  Landskapsinsekt – Småland: Bålgeting Vespa crabro L.
20.  Andersson, B. Insekterna gjorde det först! – Musik
22.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
24.  Eliasson, C. Strövtåg i Kalmar län 1998
26.  Upprop – Millenniets första insekt
27.  Årets insekt i SydOst — Mullvadssyrsa Gryllotalpa gryllotalpa
27.  Upprop – Årets inventeringsområden
28.  Andersson, B. Mimikry – med tävling!
30.  SydOstBaggen – Stor ekbock Cerambyx cerdo L.
31.  Sommarmötet 2000
31.  Annons – Fältkurs på Gotland
32.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 4:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Forslund, M. SEF:s årsmöte på Öland
37.  Avermektiner – Årsmötesmeddelande
38.  Betzholtz, P-E. Den magiska natten
42.  Andersson, B. Insekterna gjorde det först! — Flygning
43.  Andersson, B. Skalbaggsfällor
48.  Nodmar, O. Rypobius praetermissus – en för Sverige nygammal skalbagge
49.  Andersson, B. Nya fridlysta insekter i Sverige
54.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
56.  Saxat: Fjärilskännare på älgjakt (Östran 11 oktober 1999)
57.  SydOstBaggen – Fyrprickig asbagge Dendroxena quadrimaculata
58.  Andersson, B. Nyöppnat fjärilsmuseum på Öland
60.  Saxat: Här har du ditt kryp! (Expressen 23 oktober 1999)
62.  Landskapsinsekt – Öland: Rosenvingad gräshoppa Bryodema tuberculata
63.  Saxat: Humlan surrar (Dagens Nyheter 10 oktober

Lucanus 4:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Ordföranden har ordet
1.  Styrelsens verksamhetsberättelse 1998
3.  Franzén, M. & Jeansson, H. Inventering av fjärilar i två områden i Padjelanta nationalpark 1998
9.  Annons – Fältkurs på Gotland
10.  Andersson, B. ex coll. NN – Latinska förkortningar
12.  Andersson, B. Webbsida om insekter
13.  Lindeborg, M. Inventeringen av ”Årets lokal 1998” – Millemåla
18.  SydOstBaggen – Velleius dilatatus
19.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 1998
30.  Andersson, B. Insekterna gjorde det först! – Papper
31.  Annons – Entomologica Fennica erbjuds åt de nordiska entomologerna
32.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 3:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
29.  Millemåla – årets inventeringsområde, ett upprop
30.  Johansson, T., Lundkvist, H. Franc, N. Värsnäs – ett gammeleksområde
34.  Betzholtz, P-E. Personsökare för fågelrapporter – något för fjärilssamlare n?
37.  SydOstBaggen – Getingparasitbaggen Metoecus paradoxus
38.  Andersson, B. Europas minsta skalbagge funnen i Nybro
40.  Nodmar, O. Några mycket sällsynta baggar i Blekinge
44.  Danske dagsommerfugle Recension
46.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
50.  Andersson, B. Landskapsinsekter
52.  Till salu: Insektsskåp, namnetiketter