Alla inlägg av christoffer

Lucanus 12:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Bengtsson, B.Å. Något om upptäckten av gråbosnyltmalen Leucospilapteryx omisella i Kalmar län
36.  Henriksson, B. På höfjärils-jakt i Inkas riken
38.  SydOstBaggen – Trubbknäppare, Drapetes mordelloides
39.  Fägerström, C. Båda Typhaea-arterna på Öland
41.  Karlsson, R. Fjärilsfaunan i Vetlanda Kommun (Dagaktiva storfjärilar – Macrolepidoptera)
54.  UFB. Atlasbagge, Chalcosoma atlas
55.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (7)
60.  Geijer, J. Nya landskapsfynd samt rödlistade och sällsynta skalbaggar från SydOst 2007
63.  Nylander, U. Mitt intresse för skalbaggar – minnen och funderingar
68.  Annons Naturskåpet

Lucanus 12:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2006
17.  Kronblad, W. Medelhavsfruktfluga Ceratitis capitata (Wiedemann) – en fluga att se upp med!
18.  Lindelöw, Å. Mitt intresse för VEDSKALBAGGAR
20.  Nodmar, O. FSOEs jubileumsexkursion i Blekinge
22.  Bengtsson, B. Å. Öländska småfjärilar (7). Mindre kornellmal Antispila treitschkiella
24.  SydOstBaggen – Svartoxe Ceruchus chrysomelinus
25.  Andersson, B. Carl von Linné – en ryktbar händelse 1741
26.  FSOE – Program 2007
28.  Andersson, B. Uttal av vetenskapliga namn
31.  Nyttiga insekter – Ansiktslyftning
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 11:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
33.  Karlsson, R. Myrvapenfluga Clitellaria ephippium (Fabricius 1775) – Överraskande fynd i Småland
37.  SydOstBaggen – Hårig blombock Leptura pubescens Fabricius 1787
38.  Saxat Aftonbladet. Fältdelen av svenska Malaisefälleprojektet avklarad
40.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (6)
44.  Fägerström, C. Släktet Anommatus – underjordens blindstyren
52.  Larsson, K. Bålgetingen – en gemytlig rackare?
55.  Andersson, B. Webbsidor – Gratis karta & Svenska skalbaggar
58.  Karlsson, R. Besten i Åseda – en långhorning på långresa
60.  Andersson, B. The Sydney Morning Herald. Plan för ’cyberinsekter’ kläckt
62.  Andersson, B. Vid Vätterns strand. Foto av istidsrelikt
63.  Larvigt – Ungdomligt oförstånd!
64.  Annons Naturskåpet

Lucanus 11:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i SydOst 2005
15.  Andersson, B. Webbsida – Knäppare
16.  Fägerström, C. Två spindlar på spridning
17.  FaunaVäkteri i FSOEs regi
18.  FSOEs program – Sommaren och hösten 2006
19.  Red. Innehållsregister Lucanus 1996 – 2005
26.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (6). Ofållad snedbandvecklare Clepsis neglectana
28.  Nylander, U. Iakttagelser och tankar vid en terrass – Sandknutstekeln
30.  Saxat Aftonbladet. Tränade steklar kan ersätta sökhundar
31.  SydOstBaggen – Nyckelpigan Calvia decemguttata (Linnaeus)
32.  Annons Naturskåpet

Lucanus 10:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
41.  Wickman, P-O. Naturens nycker
44.  Bengtsson, B-Å. Nu har den anlänt till Öland – såpnejliksäckmalen!
45.  Strip: I bikupan
46.  Henriksson, B. Bivargs-notis
48.  Karlsson, R. Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) i Stenberga socken, Småland
52.  Fägerström, C. Skalbaggsfaunan i ett öländskt aspområde
56.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (5). Äkta malörtskottvecklare Cochylimorpha woliniana
58.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (5)
65.  Nodmar, O. Tistelbock Agapanthia villosoviridescens – långhorning från Blekinge
65.  SydOstBaggen – Colydium elongatum (Fabricius)
66.  Jansson, R. Fjärilmigration – en upplevelse
68.  Andersson, B. Webbsidor – GBIF & Svårbestämda skalbaggar

Lucanus 10:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsåret 2004
20.  Wanntorp, H-E. & Fägerström, C. Spetsviveln Apion carduorum på vägtistel
23.  Lindeborg, M. Mitt intresse för FJÄRILAR (5) eller Har jag gjort bort mig nu igen?
28.  Andersson, B. Vetenskaplig inventering av insekter (Tidningsklipp)
30.  Jansson, R. Videfuks Nymphalis xanthomelas funnen i Småland
32.  Nya fjärilsnamn – Av kommittén för svenska djurnamn
35.  Eaton, E. Varning i baren!
36.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (4). Alvarmalörtögonlappmal Bucculatrix laciniatella
38.  Weidow, B. Fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus funnen på Öland
40.  SydOstBaggen – Vitprickig änger Attagenus punctatus (Scopoli)

Lucanus 9:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
37.  Henriksson, B. Med fjärilshåv genom Yukon och Alaska
47.  SydOstBaggen – Mörk pingborre Amphimallon ochraceum Knoch
48.  Andersson, B. Webbsidor – Svårbestämda skalbaggar
53.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (3). Svartpalpvikbladmal Parornix atripalpella
55.  Skalbaggs-strip
56.  Jeansson, M. Mitt intresse för FJÄRILAR
58.  Persson, F. Köldformer av Inachis io – ett experiment
63.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (4)
68.  Andersson, B. Ekopark Hornsö
71.  Eaton, E. Sex, sex, sex…
72.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 9:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsåret 2003
15.  Lindeborg, M. Getingspindeln
16.  Jansson, R. Om körsbärsfuksen Nymphalis polychloros
18.  Franc, N. Mitt intresse för SKALBAGGAR
20.  Petersson, M. En sedelärande historia eller Håll lamporna tända!
21.  SydOstBaggen – halvknäpparen Isorhipis marmottani Bonvouloir
22.  Annons – Entomologisk Tidskrift
22.  Annons – Gotlandskurs
23.  Kronblad, W. Några svenska praktbaggar (Buprestidae)
29.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (2). Björnlokeskärmmal Cataplectica farreni
32.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (3)
36.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 8:2

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
37.  Bengtsson, B-Å. Öländska småfjärilar (1). Vitgul lövängsmal Heinemannia festivella
40.  Henriksson, B. Citrongul kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis i Blekinge
46.  Ljungberg, H. Mitt intresse för TYSKA BÖCKER FRÅN 1945
49.  Franc, N. Läppstekeln på Öland 2003
52.  Lindström, H. Från en nybörjares horisont
54.  Gertsson, C-A. Ny lokal för mjöllusen Siphoninus immaculatus på Öland
55.  SydOstBaggen – mörk cylinderbock Oberea linearis (Linnaeus)
56.  Andersson, B. Webbsidor om insekter
58.  Saxat ur Barometern. Fridlyst ekoxe drog blickarna till sig
60.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material

Lucanus 8:1

Bläddra genom hela numret.

Innehåll:
1.  Lindeborg, M. Fjärilsfynden i Sydost 2002
14.  Petersson, M. Och hur var namnet? – tankar och funderingar kring varför fjärilar heter som de gör
18.  Petersson, M. I nöd och lust! Händelser vid en rastplats i Småland
20.  SydOstBaggen – ekkrattbock Anaesthetis testacea (Fabricius)
20.  Annons – Natur på Gotland, fältkurs
21.  Nodmar, O. Att samla baggar i en skarvkoloni
22.  Andersson, B. Dåligt kända baggar i SydOst
24.  Bengtsson, B. Å. Mitt intresse för fjärilar
27.  Andersson, B. Webbsidor om spindlar
28.  Fägerström, C. & Lundkvist, H. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (2)
32.  Nodmar, O. Körsbärsfuks – en trevlig tomtart
36.  Annons – Insektsskåp & Entomologiskt material